پنج شنبه 15 خرداد 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

همکاری مشترک:
همکاری مشترک شرکت مخابرات منطقه بوشهر و بنیاد نخبگان استان بوشهر

در راستای اجرایی ­سازی بند«ث» ماده(64) قانون برنامه ششم توسعه کشور و اجرای برنامه های «سند راهبردی کشور در امور نخبگان» نشست های مشترک رئیس و کارشناس نمایندگان بنیاد نخبگان استان بوشهر و شرکت مخابرات منطقه بوشهر برگزار شد.

در راستای اجرایی ­سازی مفادبند«ث» ماده(64) قانون برنامه ششم توسعه کشور و اجرای برنامه های عملیاتی مشترک منطبق بر «سند راهبردی کشور در امور نخبگان» در خصوص همکاری دستگاه­های اجرایی کشور و بنیاد ملی نخبگان، نشست های مشترک رئیس و کارشناس نمایندگان بنیاد نخبگان استان بوشهر و شرکت مخابرات منطقه بوشهر برگزار شد.

        خلاصه  مذاکرات انجام یافته:

  • اهمیت اثربخشی نخبگان استانی در زیست بوم خود و به کارگیری ظرفیت­ های نخبگان در جامعه ­ی پیرامونی آن­ها
  • همکاری بنیاد نخبگان استان بوشهر و شرکت مخابرات منطقه بوشهر با یکدیگر در جهت برگزاری بازدیدهای مختلف و کارگاه­ های آموزشی
  • همکاری بنیاد نخبگان استان بوشهر و شرکت مخابرات منطقه بوشهر با یکدیگر در جهت انجام طرح­ها و پروژه ­های صنعتی مورد نیاز شرکت مخابرات منطقه بوشهر
  • لزوم افزایش مهارت­ های عملی نخبگان جهت استفاده از ظرفیت­ های آنان در شرکت مخابرات منطقه بوشهر

مصوبات و برنامه ­های پیشنهادی:

  • استفاده از ظرفیت­ های نخبگان در زمینه ­های تحقیقاتی و پژوهشی طرح­ های شرکت مخابرات منطقه بوشهر و با هدف توسعه استان برای دو سازمان
  • همکاری و به کارگیری شرکت مخابرات منطقه بوشهر از افراد مستعد و نخبگان تحت حمایت بنیاد نخبگان استان بوشهر به عنوان مدرس دوره ­های آموزشی در شرکت مخابرات منطقه بوشهر
  • تلاش برای شناسایی پتانسیل­ ها و ظرفیت نیروی انسانی موجود درشرکت مخابرات منطقه بوشهر با کمک بنیاد نخبگان استان بوشهر


تاریخ انتشار : 1399/02/27
کد : 10061
تعداد بازدید: 61

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
                  آدرس: بوشهر - خیابان شهید مطهری - خیابان فرهنگ - بنیاد نخبگان استان بوشهر

                                                   تلفن:33580388-077