پنج شنبه 25 مرداد 1397

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

'دومین نشست کارگروه توسعه فناوری و صنایع دانش‌بنیان دریایی بنیاد نخبگان استان بوشهر در سال 97 برگزار شد'
'بازدید مستعدین برتر استان بوشهر از شرکت بازرسی فنی شاخه زیتون لیان '
'فراخوان ثبت‌نام در مجموعه بازدیدهای بنیاد نخبگان استان بوشهر از نهادهای فناورانه و مراکز صنعتی استان بوشهر'
'دوازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت برگزار خواهد شد'

اخبار

خدمات الکترونیک

پیوندها

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
                  آدرس: بوشهر - خیابان شهید مطهری - خیابان فرهنگ - بنیاد نخبگان استان بوشهر

                                                   تلفکس: 33559789(077)