چهارشنبه 2 مرداد 1398

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

'ثبت نام از دانشجویان مستعد تحصیلی دانشگاه های استان بوشهر'
'بنیاد ملی نخبگان فرایند شناسایی اجتماعات نخبگانی و برگزیدگان ادبی کشور را کلید زد'
'اجتماع نخبگانی معرفی نیروگاه و ظرفیت های علمی، پژوهشی و فناوری نیروگاه اتمی بوشهر برگزار شد'
'بازدید مستعدین برتر بنیاد نخبگان استان بوشهر از مرکز پایش های محیط زیست نیروگاه اتمی بوشهر'

اخبار

خدمات الکترونیک

پیوندها

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
                  آدرس: بوشهر - خیابان شهید مطهری - خیابان فرهنگ - بنیاد نخبگان استان بوشهر

                                                   تلفکس: 33559789(077)