پنج شنبه 15 خرداد 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

فراخوان ثبت نام:
اردوی جهادی مستعدین برتر مدافعان سلامت استان بوشهر

بنیاد نخبگان استان بوشهر در نظر دارد  با هدف ارتقای فعالیت های مسئولیت اجتماعی نخبگان و مستعدین برتر استان بوشهر «اردوی جهادی مستعدین برتر مدافعان سلامت استان بوشهر» را با همکاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در جزیره شیف برگزار نماید. جهت اطلاعات تکمیلی کلیک نمایید.

بنیاد نخبگان استان بوشهر در نظر دارد  با هدف ارتقای فعالیت های مسئولیت اجتماعی نخبگان و مستعدین برتر استان بوشهر «اردوی جهادی مستعدین برتر مدافعان سلامت استان بوشهر» را با همکاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در جزیره شیف برگزار نماید.

در همین راستا از همه مستعدین برتر: اعضای هیات علمی دانشگاه، پزشکان، پرستاران، بهیاران مستعد برتر تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان دعوت می شود در این اردوی جهادی شرکت نمایند. مهمترین نکات برگزاری اردوی به شرح ذیل می باشد:

1- افراد داوطلب باید زمینه تحصیل یا تخصص یکی از رشته های پزشکی را داشته باشند.

2- اردوی در سطح  پایش و تشخیص نشانه های اولیه بیماری کرونا و مشاوره  سلامت و پیشگیری می باشد.

3- زمان برگزاری اردو نیمه اول اردیبهشت بصورت یکروزه در جزیره شیف می باشد.

4- کلیه تجهیزات و امکانات پزشکی، ایاب و ذهاب بر عهده بنیاد نخبگان استان می باشد.

5- شرکت برای همه  افراد داوطلب آزاد می باشد.

جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر با شماره 33559789 سرکار خانم عزیزپور کارشناس بنیاد تماس حاصل فرمایید.


تاریخ انتشار : 1399/01/30
کد : 10057
تعداد بازدید: 176

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
                  آدرس: بوشهر - خیابان شهید مطهری - خیابان فرهنگ - بنیاد نخبگان استان بوشهر

                                                   تلفن:33580388-077