پنج شنبه 15 خرداد 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

سایتهای مرتبط

'سمینارهای مجازی نخبگان بین­ المللی دانشگاه خلیج فارس'
'سلسله رویدادهای مجازی کارآفرینی و نوآوری (نسل کارآفرین 1)'
'آغاز ثبت نام تسهیلات دانشجویی سال 1400-1399'
'آغاز رویدادهای نخبگانی دانش آموزی استان بوشهر'

اخبار

خدمات الکترونیک

پیوندها

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
                  آدرس: بوشهر - خیابان شهید مطهری - خیابان فرهنگ - بنیاد نخبگان استان بوشهر

                                                   تلفن:33580388-077