چهارشنبه 14 خرداد 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

با همکاری نیروگاه اتمی بوشهر صورت گرفت:
بازدید مستعدین برتر بنیاد نخبگان استا ن بوشهر از مرکز پایش های محیط زیست نیروگاه اتمی بوشهر

بنیاد نخبگان استان بوشهر در راستای بررسی نیازها و چالشهای صنایع استان و تعامل متقابل مستعدین برتر و متخصصین تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان با صنعتگران، بازدید از مرکز پایش های زیست محیطی را برگزار نمود.

بنیاد نخبگان استان بوشهر در راستای بررسی نیازها و چالشهای صنایع استان و تعامل متقابل مستعدین برتر و متخصصین تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان با صنعتگران و بازدیدهای هدفمند خود را از نهادهای فناورانه و صنایع استان بازدیدهای هدفمند خود را در سال 1398 برنامه­ ریزی نموده است.

مرکز پایش­ های محیط زیست نیروگاه اتمی بوشهر از سال 1389 فعالیت رسمی خود را آغاز نموده است. این مرکز که در جهان کم نظیر است قادر است تا فاصله 65 کیلومتری اطراف نیروگاه وضعیت پرتو نگاری و آلودگی را رصد نماید. این مرکز با دارا بودن 6 آزمایشگاه تخصصی به شبکه آزمایشگاه­ های آژانس بین المللی انرژی اتمی پیوسته است که کارشناس آموزش دیده وضعیت آلودگی را در سراسر استان رصد می­ نماید.

در این بازدید  پس از ارائه گزارش از فعالیت­های مرکز از  مرکز مدیرت بحران مرکز، آزمایشگاه رادیو شیمی، آزمایشگاه LSC، آزمایشگاه اسپکترومتری آلفا و بتا و آزمایشگاه TDLبازدید بعمل آمد

 

تاریخ انتشار : 1398/06/23
کد : 21
تعداد بازدید: 113

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
                  آدرس: بوشهر - خیابان شهید مطهری - خیابان فرهنگ - بنیاد نخبگان استان بوشهر

                                                   تلفن:33580388-077