شنبه 9 اسفند 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

سخنرانی تخصصی:
تکنولوژی های تولید متانول و زنجیره ارزش آن

در راستای ایجاد بستر مناسب برای ایراد سخنرانی­ های تخصصی و عمومی برای نخبگان کشور و همچنین دانش ­افزایی سرآمدان و مستعدین ­برتر، وبینار تخصصی «تکنولوژی ­های تولید متانول و زنجیره ارزش آن» را با همکاری مرکز پژوهشی نفت و گاز دانشگاه خلیج فارس برگزار می گردد

این بنیاد در راستای ایجاد بستر مناسب برای ایراد سخنرانی­ های تخصصی و عمومی برای نخبگان کشور و همچنین دانش ­افزایی سرآمدان و مستعدین ­برتر، وبینار تخصصی «تکنولوژی ­های تولید متانول و زنجیره ارزش آن» را با همکاری مرکز پژوهشی نفت و گاز دانشگاه خلیج فارس برگزار نماید

سخنران:

سرکار خانم دکتر میروکیلی، عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس و برگزیده جایزه کاظمی آشتیانی بنیاد ملی نخبگان می ­باشد.

لینک وبینار:

https://meet.pgu.ac.ir/b/oil-3xt-yue

تاریخ انتشار : 1399/12/02
کد : 20131
تعداد بازدید: 49

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
                  آدرس: بوشهر - خیابان شهید مطهری - خیابان فرهنگ - بنیاد نخبگان استان بوشهر

                                                   تلفن:33580388-077