چهارشنبه 2 مرداد 1398

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

گزارش بازیدهای هدفمند
بازدید مستعدین برتر بنیاد نخبگان استان بوشهر از مرکز پایش های محیط زیست نیروگاه اتمی بوشهر

در راستای بررسی نیازها و چالشهای صنایع استان و تعامل متقابل مستعدین برتر و متخصصین تحت حمایت بنیاد نخبگان استان بوشهر بازدید از مرکز پایش های محیط زیست نیروگاه اتمی بوشهر انجام شد

بنیاد نخبگان استان بوشهر در راستای بررسی نیازها و چالشهای صنایع استان و تعامل متقابل مستعدین برتر و متخصصین تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان با صنعتگران بازدیدهای هدفمند خود را از نهادهای فناورانه و صنایع استان بازدیدهای هدفمند خود را در سال 1398 برنامه­ ریزی نموده است.

معرفی مرکز پایش­های محیط زیست نیروگاه اتمی بوشهر

مرکز پایش­ های محیط زیست نیروگاه اتمی بوشهر از سال  1389 فعالیت رسمی خود را آغاز نموده است. این مرکز که در جهان کم نظیر است قادر است تا فاصله 65 کیلومتری اطراف نیروگاه وضعیت پرتو نگاری و آلودگی را رصد نماید. این مرکز با دارا بودن 6 آزمایشگاه تخصصی به شبکه آزمایشگاه­های آژانس بین المللی انرژی اتمی پیوسته است که کارشناس آموزش دیده وضعیت آلودگی را در سراسر استان رصد می­ نماید.

در این بازدید  پس از ارائه گزارش از فعالیت ­های مرکز از  مرکز مدیرت بحران مرکز، آزمایشگاه رادیو شیمی، آزمایشگاه LSC، آزمایشگاه اسپکترومتری آلفا و بتا و آزمایشگاه TDLبازدید بعمل آمد.

تاریخ انتشار : 1398/03/28
کد : 102
تعداد بازدید: 137

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
                  آدرس: بوشهر - خیابان شهید مطهری - خیابان فرهنگ - بنیاد نخبگان استان بوشهر

                                                   تلفکس: 33559789(077)