نشست طرح احمدی روشن:
رئیس بنیادنخبگان استان با معاون پژوهش و فناوری و اساتید خبره دانشگاه خلیج فارس

در آستانه شروع ششمین دوره طرح شهید احمدی روشن بنیاد ملی نخبگان، نشست هم اندیشی رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر با معاون پژوهش و فناوری و اساتید خبره دانشگاه خلیج فارس برگزار شد

در آستانه شروع ششمین دوره طرح شهید احمدی روشن بنیاد ملی نخبگان، نشست هم اندیشی رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر با معاون پژوهش و فناوری و اساتید خبره دانشگاه خلیج فارس برگزار شد

در این نشست رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر با توجه به اهداف تعیین شده طرح شهید احمدی روشن از سوی بنیاد ملی نخبگان گفت: رویکرد اصلی بنیاد در این طرح:

آموزش و هدایت دانشجویان مستعد در بستر حل مسئله واقعی، افزایش مهارت های اجتماعی و ایجاد حس خودباوری در  بین دانشجویان مستعد و افزایش اعتماد دستگاه های اجرای ، مراکز بخش خصوص به دانشجویان مستعد و دانشگاه ها می باشد.

دکتر اخلاقی ضمن تاکید بر همکاری حداکثری دانشگاه و سایر سازمان های همیاردر اجرای طرح های مسئله محور احمدی روشن افزود: امسال در ششمین دوره طرح  تاکنون 5 طرح اساتید خبره از دانشگاه خلیج فارس توسط بنیاد ملی تایید شده است.

در نشست دکتر فاتحی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خلیج فارس دراین نشست ضمن تاکید بر حمایت همه جانبه دانشگاه در مراحل اجرای طرح افزود: طرح های تایید شده دانشگاه در طرح شهید احمدی روشن همگی در حوزه های راهبردی و اولویت دار دانشگاه می باشد. حوزه های زیست فناوری، نانوفناوری، هوشمند سازی، فیزیک و اپتیک زمینه های تخصصی طرح های ششمین دوره اسایتد خبره دانشگاه خلیج فارس می باشند.

  تشریح آیین نامه ها، موارد تغییر یافته در آیین نامه،  فرایند اجرای طرح، بسته های حمایتی، هزینه هاو برنامه های فرهنگی طرح احمدی روشن توسط مهندس فرزام جانشین رئیس و کارشناس و مسئول خدمات نخبگانی بنیاد نخبگان استان بوشهر انجام شد.

دراین نشست اساتید خبره ششمین دوره طرح شهید احمدی روشن: دکتر محسن محرابی، خانم دکتر فرشته بیات، دکتر امین ترابی جهرمی، دکتر حسین نیک منش و دکتر امیرحسین احمدی به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند.

 

تاریخ انتشار : 1400/08/18
کد : 30180
تعداد بازدید: 62