شنبه 30 شهریور 1398

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

'اجرای برنامه های عملیاتی منطبق بر «سند راهبردی کشور در امور نخبگان» در استان بوشهر '
'فراخوان سرآمدان و مستعدین حوزه هنر استان بوشهر'
'دیدار منتخبی از نخبگان و مستعدین برتر استان بوشهر با معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان'
'بازدید جمعی از مستعدین برتر استان بوشهر به همراه نمایش مستند عروس واژگون صورت گرفت'

اخبار

خدمات الکترونیک

پیوندها

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
                  آدرس: بوشهر - خیابان شهید مطهری - خیابان فرهنگ - بنیاد نخبگان استان بوشهر

                                                   تلفن:33580388-077