پنج شنبه 1 اسفند 1398

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

سایتهای مرتبط

'کارگاه مهارتی آلاینده های پلاستیکی در محیط دریا'
'سومین جلسه شورای علمی بنیاد نخبگان استان در دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد'
'بازدید منتخب مستعدین برتر و دانش آموزان از خانه سالمندان بوشهر '
' بازدید علمی – فرهنگی مستعدین برتر پهنه جنوب کشور از استان بوشهر '

اخبار

خدمات الکترونیک

پیوندها

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
                  آدرس: بوشهر - خیابان شهید مطهری - خیابان فرهنگ - بنیاد نخبگان استان بوشهر

                                                   تلفن:33580388-077