بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
لیست اخبار صفحه :1
رئیس و معاونین بنیاد نخبگان استان  و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر
نشست نخبگانی

رئیس و معاونین بنیاد نخبگان استان و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر

همکاری در اجرای پروژه های مشترک هفتم دوره طرح شهید احمدی روشن، آیین نامه های بنیاد ملی نخبگان در گروه های دانش آموختگان برتر، جذب هیات علمی، ایین نامه جذب نخبگان در دستگاه های اجرایی... تاکید شد

اردوی جهادی نخبگان چله نوکری و خدمت
فراخوان: حضور و اعزام اردوی جهادی نخبگان

اردوی جهادی نخبگان چله نوکری و خدمت

اردوی جهادی نخبگان چله نوکری و خدمت با همکاری بنیاد نخبگان استان بوشهر و قرارگاه جهادی افسران ولایت استان بوشهر در سه ناحیه استان و اربعین کشور عراق برگزار می گردد.

رویداد زیست فناوری آبی (Blue Biotech)
رویداد (Blue Biotech)

رویداد زیست فناوری آبی (Blue Biotech)

رویداد زیست فناوری آبی با هدف شناسایی ایده‌های نوین و فناورانه حوزه زیست فناوری با محوریت مرکز رشد زیست فناوری دانشگاه علوم پزشکی و بنیاد نخبگان استان بوشهر برگزار می‌شود.

رویداد ایده های نوآورانه سازگاری روستاها با کم آبی
رویداد ایده های نوآورانه

رویداد ایده های نوآورانه سازگاری روستاها با کم آبی

رویداد کارآفرینی ایده های نوآورانه ی سازگاری با کم آبی در حوزه اجتماعی با حمایت ستاد آب معاونت علمی فناوری،مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه خلیج فارس، بنیاد نخبگان استان و پارک علم و فناوری خلیج فارس برگزار می گردد.