برگزاری نشست:
کارگروه تخصصی آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست

در اولین نشست کارگروه تخصصی «توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست بنیاد نخبگان استان بوشهر» ماموریت های این کارگروه در اکوسیستم نوآوری و فناوری استان بوشهر  تبیین شد.

اولین نشست کارگروه تخصصی «توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست بنیاد نخبگان استان بوشهر برگزار شد.

در این نشست  ماموریت های این کارگروه در اکوسیستم نوآوری و فناوری استان بوشهر در حوزه­های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست تبیین شد.

همچنین در این نشست احکام جدید  رئیس و اعضای کارگروه توسط آقای دکتر اخلاقی رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر اعطاء گردید.

دکتر جابر مظفری زاده رئیس بخش محیط زیست شرکت آب منطقه ای بوشهر/ رئیس کارگروه

مهندس رحیم خادمی، رئیس و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان/ عضو کارگروه

مهندس ابوالفضل اکبرپور/عضو کمیته تحقیقات شرکت آب منطقه ای بوشهر/عضو کارگروه

 

مهندس عقیل گنخکی، کارشناس مسئول خدمات شهری شهرداری دوراهک/ عضو کارگروه

مهندس اسماعیل عباسی کارشناس سازمان و مدیریت و برنامه ریزی استان/عضو کارگروه

خانم دکتر مهتا بذرافکن /پژوهشگر حوزه آب/ عضو کارگروه

مهندس بابک دلاوری/ مدیر شبکه آب و فاضلاب استان/ عضو کارگروه

مهمترین مصوبات و مباحث اولین جلسه کارگروه :

ارتباط موثر با ستاد توسعه فناوری­های آب و انرژی: کارگروه تخصصی آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و جذب اعتبارات کلان در راستای حل چالش­های استان.

رسالت اصلی این گروه شبکه­سازی موثر بین سازمان­ها، با مسائل و  موضوع های تخصصی در استان  و بهره گیری از نخبگان برای  حل مشکلات استان در حوزه­های مورد فعالیت کارگروه.

بهره­گیری از تجربیات کارگرو­ه­های پیشین و نظریات آن افراد کمک به اکوسیستم و منابع استان.

ایفای نقش اتاق فکر و بازوی مشورتی مدیران ارشد استان در موضوع های تخصصی آب مرتبط با توسعۀ استان.

همکاری کارگروه در برگزاری رویدادها فناورانه آب و ... .

ایجاد  حلقۀ وصل میان استان و ستادهای توسعۀ فنّاوری در در جهت حمایت از توسعۀ فنّاوری استانی.

ارتباط موثر اعضا کارگروه با نخبگان و صاحبان استعداد در حوزه آب، کشاورزی و ..

استفاده از ظرفیت­ های کارگروه به عنوان در حوزه­ های تخصصی آب.

احصاء دستور کار و اولویت­ های کارگروه و برگزاری جلسات کارگروه بصورت منظم

دکتر مهدی تنها زیارتی، دکتر مجید پورکرمان، دکتر پرویز بیات و  دکتر محمد مدرسی  از دیگر اعضای این کارگروه می باشند. 


تاریخ انتشار : 1400/04/07
کد : 20164
تعداد بازدید: 119