نشست تخصصی:
اولین کارگروه تخصصی توسعه فناوری های علوم هسته ای

در اولین نشست کارگروه تخصصی «توسعه فناوری های علوم هسته ای بنیاد نخبگان استان بوشهر» ماموریت های این کارگروه در حوزه های علم وفناوری و اکوسیستم استان بوشهر تبیین شد.

در اولین نشست کارگروه تخصصی «توسعه فناوری های علوم هسته ای بنیاد نخبگان استان بوشهر» ماموریت های این کارگروه در حوزه های علم وفناوری و اکوسیستم استان بوشهر تبیین شد.

 

در اولین نشست کارگروه تخصصی «توسعه فناوری های علوم هسته ای بنیاد نخبگان استان بوشهر» ماموریت های این کارگروه در حوزه های علم وفناوری و اکوسیستم استان بوشهر تبیین شد. در این نشست احکام رئیس و اعضای کارگروه توسط آقای دکتر اخلاقی رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر اعطاء گردید.

آقای دکتر داریوش مستی، مدیر تحقیق و توسعه نیروگاه اتمی بوشهر به عنوان رئیس کارگروه

آقای مهندس حبیب خادمی، مدیر بخش سمیلاتور نیروگاه اتمی/ عضو کارگروه

آقای دکتر سروش حیدری سنگستانی/ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدبوشهر/ عضو کارگروه

آقای دکتر روح اله قیصری، عضو هایت علمی دانشگاه خلیج فارس/ عضو کارگروه

مهمترین مصوبات اولین جلسه کارگروه :

شبکه سازی موثر در  اجتماعات نخبگانی با مسائل و  موضوع های تخصصی در استان  و بهره گیری از نخبگان برای  حل مشکلات استان

شناسایی مسا ئل، مزیت ها و اولویت های منطقه ای در فناوری های علوم هسته ای  با تأکید بر آینده نگری

 ایفای نقش اتاق فکر در موضوع های تخصصی مرتبط با توسعۀ استان

بررسی راهکارهای بهره گیری ای ظرفیت های منطقه ای و ملّی برای حل مسائل تخصصی استان

ایجاد  حلقۀ اسط میان استان و ستادهای توسعۀ فنّاوری در در جهت حمایت از توسعۀ فنّاوری استانی

ایفای نقش کارگزاری ستادهای توسعۀ فنّاوری در استان الخصوص ستاد توسعه فناوری های انرژی معاونت علمی و فناوری

ایجاد هماهنگی میان نهادهای استانی به منظور اجرای تصمیم های کارگروه 

کارگروه های تخصصی بنیادنخبگان استان بوشهر باهدف شبکه سازی موثر حوزه های علم و فناوری بین دستگاه اجرایی، دانشگاه ها و نهادهای پژوهشی و صنایع استان با ستادهای توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری از سال 1392 در بنیاد نخبگان استان تشکیل شد.

تاریخ انتشار : 1399/11/26
کد : 20130
تعداد بازدید: 155