پنج شنبه 15 خرداد 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

اجتماع نخبگانی "نشست دورهمی" بنیاد نخبگان استان بوشهر برگزار می‌گردد

-

اجتماع نخبگانی بنیادنخبگان استان بوشهر

دورهمی و نشست صمیمانه نخبگان و مستعدین برتر بنیاد ملی نخبگان با رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر یکشنبه27 اسفند ماه 96 ساعت 10 در محل بنیاد نخبگان استان بوشهر برگزار خواهد شد

هدف از این نشست شناسایی نیازهای  تخصصی ـ حرفه‌ای نخبگان و استعدادهای برتر، برقراری ارتباطات مستمر و پویا و شبکه‌سازی اجتماعات نخبگانی، اثرگذاری اندیشه‌ ها، تجربه‌ها و نظریات نخبگان و برنامه ریزی برای برگزاری نشست‌ با مسؤولان می باشد

بنیاد نخبگان استان بوشهر از همه مستعدین برتر دعوت می کند در این دورهمی تخصصی و صمیمانه شرکت فرمایند

تاریخ انتشار : 1396/12/16
کد : 20
تعداد بازدید: 380

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
                  آدرس: بوشهر - خیابان شهید مطهری - خیابان فرهنگ - بنیاد نخبگان استان بوشهر

                                                   تلفن:33580388-077