چهارشنبه 2 مرداد 1398

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر خبر داد:
همکاری های هدفمند علمی، پژوهشی و تحقیقاتی بین بنیاد نخبگان استان بوشهر و نیروگاه اتمی بوشهر افزایش می یابد

استفاده از ظرفیت های مشترک تحقیقاتی، برگزاری پنل های تخصصی، همکاری هسته های تحقیقاتی مستعدین برتر و بازدید از مراکز تحقیقاتی نیروگاه اتمی بوشهر از مهمترین مصوبات این نشست بود

دکتر آذین خبر داد:

همکاری های هدفمند علمی، پژوهشی، تحقیقاتی بین بنیاد نخبگان استان بوشهر و نیروگاه اتمی بوشهر توسعه می یابد سایر مباحث مهم مطرح شده در این نشست شامل موارد زیر می باشد:

استفاده از ظرفیت های مشترک تحقیقاتی، برگزاری پنل های تخصصی، همکاری هسته های تحقیقاتی مستعدین برتر و بازدید از مراکز تحقیقاتی نیروگاه اتمی بوشهر از مهمترین مصوبات نشست مشترک نیروگاه و بنیاد بود.

معرفی ظرفیت­ های پژوهشی- تحقیقاتی نیروگاه اتمی بوشهر و بنیاد نخبگان استان بوشهر در حوزه­های تخصصی و استفاده از متخصصین نیروگاه و مستعدین برتر تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان

امکان سنجی استفاده از کارشناس بین المللی و آژانس انرژی اتمی جهت آموزش و سخنرانی­ های تخصصی و ترویجی

همکاری بنیاد به عنوان حلقه وصل نیروگاه اتمی با معاوتت علمی وفناوری ریاست جمهوری در همکاری ­های حوزه ­های مختلف فناوری

استفاده از ظرفیت آموزشی نیروگاه در برگزاری کارگاه­ های آموزشی، پنل تخصصی و سخنرانی ترویجی برای دانش آموزان، دانشجویان و مستعدین برتر تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان (اولین سخنرانی ­ها دکتر مستی برای بنیاد و دکتر آذین برای نیروگاه)

همکاری مشترک بین هسته ­های پژوهشی- تحقیقاتی بنیاد نخبگان و نیروگاه اتمی جهت گفتگوی علمی، و انجام پروژه­ های تحقیقاتی و صنعتی نیروگاه

بازدید مستمر دانش آموزان و مستعدین برتر تحت حمایت بنیاد از ظرفیت­ های علمی، پژوهشی و تحقیقاتی نیروگاه اتمی در طول سال

همکاری مشترک در برگزاری رویداد­های نخبگانی(دوست علمی و...) برای فرزندان پرسنل نیروگاه و دانش آموزان پیرامون نیروگاه (روستاهای هلیله، بندرگاه و ...)

دکتر آذین، رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر، دکتر مستی، مدیر پژوهشی نیروگاه اتمی بوشهر، مهندس خورشیدی، کارشناس پژوهش نیروگاه اتمی بوشهر و مهندس فرزام کارشناس برنامه ریزی و نظارت بنیاد نخبگان از حاضرین این نشست بودند

  

تاریخ انتشار : 1398/02/14
کد : 93
تعداد بازدید: 73

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
                  آدرس: بوشهر - خیابان شهید مطهری - خیابان فرهنگ - بنیاد نخبگان استان بوشهر

                                                   تلفکس: 33559789(077)