چهارشنبه 14 خرداد 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

با همکاری نیروگاه اتمی بوشهر صورت گرفت:
رویداد دوست علمی تحت عنوان اولین دوره تخصصی المپیاد استان بوشهر برگزار شد

به منظور افزایش گستره حمایتی بنیاد ملی نخبگان از دانش آموزان مستعد استان به منظور رفع موانع شکوفایی استعدادها و ارتقا سطح المپیادهای دانش آموزی استان رویداد دوست علمی تحت عنوان اولین دوره تخصصی المپیاد استان بوشهر با همکاری نیرگاه اتمی بوشهر و اداره کل آموزش و پرورش استان برگزار شد

به منظور افزایش گستره حمایتی بنیاد ملی نخبگان از دانش آموزان مستعد استان به منظور رفع موانع شکوفایی استعدادها و ارتقا سطح المپیادهای دانش آموزی استان رویداد دوست علمی تحت عنوان اولین دوره تخصصی المپیاد استان بوشهر با همکاری نیرگاه اتمی بوشهر و اداره کل آموزش و پرورش استان برگزار شد.

جامعه مخاطب اولین دوره دوست علمی استان درسال جاری  50 نفر از دانش­ آموزان مستعد و منتخب دبیرستان­ های تیزهوشان استان بوشهر (دانش آموزان پایه نهم، دهم و یازدهم) و فرزندان پرسنل نیروگاه اتمی بوشهر بودند.

مدرسین این رویداد 3 نفر از مدال آوران برگزیده المپیادهای کشوری و جهانی از دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه ­های علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی بودند که محتوای آموزشی: تدریس تخصصی، کاربردی و بازآموزی المپیادهای ریاضی، شیمی، زیست، کامیپوتر طی 3 روز به دانش آموزان آموزش دادند.

برنامه زمانبندی دوره اول دوست علمی استان بوشهر درسال 1398

تاریخ

رشته تخصصی المپیاد

10:30-9:00

11:00-10:30

12:30-11

14-12:30

15:30-14

16:00-15:30

17:30-16:00

چهارشنبه 23/05/1398

زیست

آقای قوامی

(معرفی المپیاد زیست شناسی و مراحل منطقه­ای، کشوری و جهانی)

میان­وعده

آقای قوامی

(شیمی مقدماتی)

نماز و ناهار

آقای قوامی

(بیوشیمی مقدماتی)

میان­وعده

آقای قوامی

(ژنتیک مولکولی: همانندسازی و کروموزوم)

ریاضی

آقای مهندس هادیان

(ترکیبیات: ناوردایی)

آقای مهندس هادیان)

(ترکیبیات: رنگ آمیزی و کاشی کاری)

آقای مهندس هادیان

(ترکیبیات: اصل لانه کبوتری)

آقای مهندس هادیان

(ترکیبیات: آنالیز ترکیبی )

پنج شنبه 24/05/1398

زیست

آقای قوامی

(ژنتیک کلاسیک و ترکیبیات)

میان­وعده

آقای قوامی

(ژنتیک کلاسیک و ترکیبیات)

نماز و ناهار

آقای قوامی

(فیزیولوژی: هورمون)

میان­وعده

آقای قوامی

(فیزیولوژی: هورمون)

شیمی

آقای میرقادری

(معرفی المپیاد شیمی و مراحل و مزایای آن)

آقای میرقادری

(شیمی معدنی: مبحث ساختار اتمی)

آقای میرقادری

(شیمی معدنی: مبحث ساختار اتمی)

آقای میرقادری

(شیمی معدنی: مبحث جدول تناوبی)

ریاضی

آقای مهندس هادیان

(هندسه: همنهشتی و تشابه، تشابه مارپیچ)

آقای مهندس هادیان

(هندسه:دایره و زوایا)

آقای مهندس هادیان

(هندسه: قوت نقاط نسبت به دایره)

آقای مهندس هادیان

(هندسه: چهارضلعی محاطی)

جمعه

25/05/1398

شیمی

آقای میرقادری

(شیمی معدنی: مبحث جدول تناوبی)

میان وعده

آقای میرقادری

(شیمی تجزیه: مبحث استوکیومتری)

نماز و ناهار

آقای میرقادری

(شیمی تجزیه: مبحث استوکیومتری)

میان وعده

آقای میرقادری

(شیمی تجزیه: مبحث استوکیومتری)

تاریخ انتشار : 1398/06/23
کد : 26
تعداد بازدید: 119

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
                  آدرس: بوشهر - خیابان شهید مطهری - خیابان فرهنگ - بنیاد نخبگان استان بوشهر

                                                   تلفن:33580388-077