شنبه 9 اسفند 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

وبینار تخصصی:
فناوری های جذب و کاربرد گاز دی اکسید کربن

وبینار تخصصی: «فناوری های جذب و کاربرد گاز دی اکسید کرین» با همکاری بنیاد نخبگان استان بوشهر و دانشگاه خلیج فارس با ارائه دکتر صدق کردار، عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس برگزار می گردد. 

وبینار تخصصی: «فناوری های جذب و کاربرد گاز دی اکسید کرین» با همکاری بنیاد نخبگان استان بوشهر و دانشگاه خلیج فارس با ارائه دکتر صدق کردار، عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس برگزار می گردد. 

سرفصل های وبینار:

  Overview of carbon utilization technologies 

Overview of carbon capture technologies

Climate change mitigation 

Barriers/challenges to CCU

مدرس: دکتر محمدهاشم صدق کردار، استادیار جوان تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان و عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس

سه شنبه 21 بهمن 1399- ساعت: 10 صبح

لینک وبینار:

https://edu.bmn.ir/b/k3x-uvj-dd7

تاریخ انتشار : 1399/11/19
کد : 20129
تعداد بازدید: 136

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
                  آدرس: بوشهر - خیابان شهید مطهری - خیابان فرهنگ - بنیاد نخبگان استان بوشهر

                                                   تلفن:33580388-077