شنبه 9 اسفند 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

سخنرانی تخصصی:
استفاده از روش Finite element برای تحلیل الکترومغناطیسی ژنراتورهای سنکرون بزرگ

کنفرانس تخصصی بین رشته ای مهندسی برق قدرت و انرژی هسته ای به عنوان«استفاده از روش Finite element برای تحلیل الکترومغناطیسی  ژنراتورهای سنکرون بزرگ» با ارائه اقای دکتر حامد گرگین پور عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس برگزار می گردد.

کنفرانس تخصصی بین رشته ای مهندسی برق قدرت و انرژی هسته ای به عنوان«استفاده از روش Finite element برای تحلیل الکترومغناطیسی  ژنراتورهای سنکرون بزرگ» با ارائه اقای دکتر حامد گرگین پور عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس برگزار می گردد

علاقمندان جهت حضور با شماره تماس:07733559789 خانم مهندس دهقان تماس حاصل فرمایند.

تاریخ انتشار : 1399/11/14
کد : 20127
تعداد بازدید: 89

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
                  آدرس: بوشهر - خیابان شهید مطهری - خیابان فرهنگ - بنیاد نخبگان استان بوشهر

                                                   تلفن:33580388-077