شنبه 9 اسفند 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

رویداد نسل کارآفرین 2:
مقدمه ای بر کارآفرینی و نگرش کارآفرینانه

سلسله رویدادهای مجازی کارآفرینی و نوآوری(نسل کارآفرین 2)  عنوان دوره­ های 8 گانه­ای است که به منظور تکمیل دوره اول(نسل کارآفرین1) برنامه ­ریزی شده است. «مقدمه ­ای  بر کارآفرینی و نگرش کارآفرینانه» عنوان اولین وبینار آنلاین مجموعه فوق می­ باشد

سلسله رویدادهای مجازی کارآفرینی و نوآوری(نسل کارآفرین 1) با همکاری بنیاد نخبگان استان بوشهر و دانشگاه خلیج فارس در 8 رویداد بصورت آنلاین برگزار گردید. در همین راستا سلسله رویدادهای مجازی کارآفرینی و نوآوری(نسل کارآفرین 2)  عنوان دوره ­های 8 گانه ­ای است که به منظور تکمیل دوره اول(نسل کارآفرین1) برنامه­ ریزی شده است. «مقدمه ­ای  بر کارآفرینی و نگرش کارآفرینانه» عنوان اولین وبینار آنلاین مجموعه فوق می­ باشد

لینک وبینار:

https://karafarini.pgu.ac.ir/news/88

 

تاریخ انتشار : 1399/11/14
کد : 20126
تعداد بازدید: 111

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
                  آدرس: بوشهر - خیابان شهید مطهری - خیابان فرهنگ - بنیاد نخبگان استان بوشهر

                                                   تلفن:33580388-077