انتشارات:
مجموعه «ظرفیت ها و حمایت های معاونت علمی و فناوری»

مجموعه «ظرفیت­ ها و حمایت ­های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری» با هدف معرفی حمایت ستادهای توسعه فناوری و سایر کارگزارن معاونت در جهت شبکه ­سازی موثر زیست بوم فناوری استان توسط بنیاد نخبگان استان بوشهرگردآوری شده است.

بنیاد نخبگان استان بوشهر به عنوان نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در استان رسالت شبکه ­سازی در زیست بوم نوآوری و فناوری استان و همچنین حلقه وصل نهادهای فناورانه (دانشگاه­ ها، پارک علم وفناوری و مراکز تحقیقاتی)، دستگاه­ های اجرایی وصنایع با ستادهای توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری و پیگیری طرح های کلان فناوری را برعهده دارد. مجموعه«ظرفیت ­ها و حمایت­ های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری» با هدف معرفی حمایت ستادهای توسعه فناوری و سایر کارگزارن معاونت در جهت شبکه ­سازی موثر زیست بوم فناوری استان گردآوری شده است.

برای دانلود نسخهPdf کلیک نمایید

تاریخ انتشار : 1399/10/20
کد : 20118
تعداد بازدید: 509