چهارشنبه 15 مرداد 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

رویداد نخبگانی:
سلسله رویدادهای مجازی کارآفرینی و نوآوری نسل کارآفرین (شماره 4)

چهارمین وبینار از «سلسله رویدادهای مجازی کارآفرینی و نوآوری(نسل کارآفرین 1)» با عنوان «علم داده ­ها فرصت ایجاد یک شغل جدید» با ارائه آقای دکتر حسین حق بین عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس برگزار می گردد

چهارمین وبینار از «سلسله رویدادهای مجازی کارآفرینی و نوآوری(نسل کارآفرین 1)» با عنوان «علم داده ­ها فرصت ایجاد یک شغل جدید» با ارائه آقای دکتر حسین حق بین عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس برگزار می گردد

 

لینک شرکت در کارگاه: https://karafarini.pgu.ac.ir/news/24

 

تاریخ انتشار : 1399/05/11
کد : 10081
تعداد بازدید: 100

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
                  آدرس: بوشهر - خیابان شهید مطهری - خیابان فرهنگ - بنیاد نخبگان استان بوشهر

                                                   تلفن:33580388-077