چهارشنبه 15 مرداد 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

رویداد نخبگانی:
سلسله رویدادهای مجازی کارآفرینی و نوآوری نسل کارآفرین (شماره 3)

وبینار سوم از «سلسله رویدادهای مجازی کارآفرینی و نوآوری(نسل کارآفرین 1)» با عنوان «کارآفرینی سخت­ افزار در حوزه نانو» با ارائه آقای مهدی منصوریار مدیر عامل شرکت دانش­ بنیان راسخون، با محور چالش برانگیز کارآفرینی در حوزه سخت افزار با همکاری مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه خلیج فارس برگزار می گردد.

وبینار سوم از «سلسله رویدادهای مجازی کارآفرینی و نوآوری(نسل کارآفرین 1)» با عنوان «کارآفرینی سخت­ افزار در حوزه نانو» با ارائه آقای مهدی منصوریار مدیر عامل شرکت دانش­ بنیان راسخون، با محور چالش برانگیز کارآفرینی در حوزه سخت افزار با همکاری مرکز کارآفرینی و نوآوری برگزار می گردد.

کارگاه سوم «سلسله رویدادهای مجازی کارآفرینی و نوآوری(نسل کارآفرین 1)» تحت عنوان «کارآفرینی سخت­ افزار در حوزه نانو» با هدف توانمندسازی مستعدین برتر، دانشجویان، دانش ­آموختگان، شرکت­ های نوپا و فناور با ارائه آقای مهدی منصوریار مدیر عامل شرکت دانش­ بنیان راسخون، با محور چالش برانگیز کارآفرینی در حوزه سخت افزار با همکاری مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه خلیج فارس سه شنبه 7 مرداد 99 ساعت 17  برگزار می گردد.

لینک شرکت در کارگاه:

https://karafarini.pgu.ac.ir/news/23

تاریخ انتشار : 1399/05/07
کد : 10078
تعداد بازدید: 119

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
                  آدرس: بوشهر - خیابان شهید مطهری - خیابان فرهنگ - بنیاد نخبگان استان بوشهر

                                                   تلفن:33580388-077