شنبه 9 اسفند 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

سمینار نخبگانی:
فعالیت های تیمی مشترک در دانشگاه ها؛ چالش ها و فرصت ها

59­­ مین نشست از سلسه «سلسله سمینارهای مجازی نخبگان بین­المللی دانشگاه خلیج ­فارس» با عنوان «فعالیت­ های تیمی مشترک در دانشگاه­ ها؛ چالش ­ها و فرصت ­ها» با ارائه دکتر رحمت ستوده­ قره ­باغ استاد مدعو دانشگاه پلی تکنیک مونترال برگزار می­ گردد

59­­ مین نشست از سلسه «سلسله سمینارهای مجازی نخبگان بین­ المللی دانشگاه خلیج­فارس» با عنوان «فعالیت­ های تیمی مشترک در دانشگاه ­ها؛ چالش ­ها و فرصت­ ها» با ارائه دکتر رحمت ستوده ­قره­ باغ استاد مدعو دانشگاه پلی تکنیک مونترال برگزار می ­گردد. سمینار مجازی فوق با همکاری بنیاد نخبگان استان، پایگاه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری و امور بین الملل و دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه خلیج فارس بصورت وبینار برگزار خواهد شد.

لینک وبینار: https://meet.pgu.ac.ir/b/ara-7kz-xdf

تاریخ انتشار : 1399/04/07
کد : 10074
تعداد بازدید: 252

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
                  آدرس: بوشهر - خیابان شهید مطهری - خیابان فرهنگ - بنیاد نخبگان استان بوشهر

                                                   تلفن:33580388-077