کارگاه مشاوره آنلاین:
هدف زندگی

«وبینار مجازی هدف زندگی»در راستای سلسه مباحث اندیشه اسلامی و سبک زندگی برگزار می گردد.

«وبینار مجازی هدف زندگی»در راستای سلسه مباحث اندیشه اسلامی و سبک زندگی برگزار می گردد.

«وبینار مجازی هدف زندگی»در راستای سلسه مباحث اندیشه اسلامی و سبک زندگی برگزار می گردد

سرفصل ها:

۱. بررسی هدف های مختلف انسان ها در زندگی

۲. هدف اول زندگی: شناختن خدا و نزدیک شدن به او

۳. هدف نهایی زندگی: برقراری عدل و قسط در جامعه بشری

۴. راه های تحقق هدف های عالی زندگی انسان

مدرس:

دکتر محمد اسماعیلی، دکتری مدرسی معارف گرایش مبانی نظری اسلامی، استاد سطح 4 حوزه، نویسنده و پژوهشگر

زمان:

دوشنبه 10 آبان 1400، ساعت 10 صبح

لینک جلسه:

https://bbb.bpums.ac.ir/b/all-hfj-2au

تاریخ انتشار : 1400/08/05
کد : 20179
تعداد بازدید: 152