توافقنامه:
در راستای اجرایی سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان

توافقنامه همکاری های مشترک علمی، تحقیقاتی و فناوری در حمایت از نخبگان  بین بنیاد نخبگان استان بوشهر  با  اداره کل استاندارد استان بوشهرمنعقد گردید.

در این نشست که بین مدیران؛ معاونین و کارشناسان بنیاد نخبگان استان بوشهر و اداره کل استاندارد استان برگزار شد محورها و زمینه مشترک همکاری های علمی، تحقیقاتی، فناوری مورد بحث قرار گرفت. حمایت از استاندارد سازی محصولات فناورانه نخبگان، استفاده از نخبگان استان در فرایند نظارت، ممیزی استاندارد و ایجاد دفتر ممیزی استاندارد در بنیاد نخبگان است از مهمترین محورهای گفتگوی دو طرف بود.

در این جلسه هم اندیشی، در راستای اجرایی سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان و همچنین اجرای بند «ث» قانون برنامه ششم توسعه تفاهم نامه همکاری بین دکتر اخلاقی رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر و دکتر بهره مند مدیر کل استاندارد استان بوشهر امضا گردید.

مهمترین بندهای تفاهم نامه مذکور به شرح ذیل می باشد:

1 همکاری در زمینه استفاده از ظرفیت  نخبگان، سرآمدان و مستعدین برتردر حوزه های مختلف استاندارد و استانداردسازی

2-  همکاری در برگزاری دوره­ ها و رویدادهای فناورانه آموزشی، نخبه­ پروری، کارگاه­­ ها، سمینارها و همایش ­های علمی در حوزه های مشترک

3- حمایت از سرآمدان و مستعدین برتر مرتبط دارای ایده  و حمایت از اشتغال در اختیار قرار دادن آزمایشگاه وتحقیقات مورد نیاز.

4- حمایت از مخترعین شناسایی شده در این طرح مبتنی بر آئین نامه شناسایی و پشتیبانی از اختراع های برگزیده کشور

5همکاری در جهت فراهم آوردن امکانات پژوهشی (نرم­ افزاری و سخت ­افزاری) مورد نیاز بنیاد در پژوهش ­های مشترک

6- همکاری در زمینه ارتباط مؤثر و اخذ اعتبارهای فناورانه از ستادهای توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

تاریخ انتشار : 1400/04/09
کد : 20167
تعداد بازدید: 68