اجتماع نخبگانی "نشست دورهمی" بنیاد نخبگان استان بوشهر برگزار می‌گردد

-

اجتماع نخبگانی بنیادنخبگان استان بوشهر

دورهمی و نشست صمیمانه نخبگان و مستعدین برتر بنیاد ملی نخبگان با رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر یکشنبه27 اسفند ماه 96 ساعت 10 در محل بنیاد نخبگان استان بوشهر برگزار خواهد شد

هدف از این نشست شناسایی نیازهای  تخصصی ـ حرفه‌ای نخبگان و استعدادهای برتر، برقراری ارتباطات مستمر و پویا و شبکه‌سازی اجتماعات نخبگانی، اثرگذاری اندیشه‌ ها، تجربه‌ها و نظریات نخبگان و برنامه ریزی برای برگزاری نشست‌ با مسؤولان می باشد

بنیاد نخبگان استان بوشهر از همه مستعدین برتر دعوت می کند در این دورهمی تخصصی و صمیمانه شرکت فرمایند

تاریخ انتشار : 1396/12/16
کد : 20
تعداد بازدید: 852